SÓNG GIÓ | K-ICM x JACK | ( COVER) – NHƯ MAI, HALEY NGUYỄN | CT BẮP STUDIO