Chợ An Truyền – Huế

#Huế_Việt_Nam_ngày_nay ( chia sẻ video về du lịch Huế, Việt Nam, thăm chợ An Truyền – Huế. Cám ơn...