Review phim JOKER

Review phim JOKER #review #Joker ————————————————————————————– Lấy bối cảnh tại thành phố giả tưởng Gotham những năm 80, giai...