Hạ Long-Vịnh Hạ Long

-Hạ Long vùng di sản trên vịnh Hạ Long được thế giới công nhận -Bao gồm 775 đảo với...