Nếu cả nhà chuẩn bị đi du lịch gia đình ở nha trang thì nhất định phải xem video này nhé.
Mình đã làm video này để các bạn có thể cảm nhận và biết trước những kinh nghiệm khi du lịch Vinpearl Nha Trang.
Tổng cộng có 4 phần. Cả nhà nhớ đón xem nhé.
Instagram :
*한국어 자체 자막이 있어요*
이 콘텐츠에는 디자인210에서 제공한 ON I GOTHIC체가 적용되어 있습니다.
이 콘텐츠에는 우아한형제들에서 제공한 배달의민족 주아체가 적용되어 있습니다.

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://tracyhyde.net/category/du-lich/