Từng học nói láo và ăn cắp tại Học Viện Cao Cấp, bị đi tù vì tội cướp tài sản .
Đề nghị mọi người nghe với thái độ dè dặt cần thiết!
Địa chỉ tại
Địa chỉ : ngõ Bể Bơi – Phương Lâm, TP. Hòa Bình – Hòa Bình – Việt Nam – phone: 0961127863

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://tracyhyde.net/category/kinh-doanh/