Tập Câu Đài – Câu Cá Diếc Giật Mỏi Tay
Cuối tuần em đi tập câu đài, đây là một môn câu rất thú vị. Do đang tập nên còn nhiều lóng ngóng, hiệu quả chưa cao ạ, nhiều pha cá ăn mà nhìn phao không rõ nên giật trợt. Câu cá diếc mùa này ăn rất mạnh các bác nhé. phao nhỏ, lưỡi nhỏ, mồi thơm

Nguồn: https://tracyhyde.net/

Xem thêm bài viết: https://tracyhyde.net/category/giai-tri