Thai nhi quay đầu ở tuần bao nhiêu là tốt? Thai nhi quay đầu sớm có ảnh hưởng gì không?