Thăm, tặng quà bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo viêm màng não cấp tại huyện Vân Hồ