Thi sát hạch B2,B11 .Tình huống Nguy hiểm (khẩn cấp) thứ 4 trên sân sát hạch