Thơm ngon Bánh ít trần Hà Ký q.5 – Thau chè chuối nhìn là phát thèm ở q.8 – 7 cái bánh khọt 20k