Những gì tôi có thể đưa lên cụ thể cho mọi người xem. Rõ ràng không có thì không ai dám nói, tôi chấp nhận nếu đưa ra luật pháp, nếu Sỹ Tâm muốn chứng tỏ mình không dính vấp tới chuyện này. “Câu đấy tôi nhắn tới và thách thức Trần Sỹ Tâm.” Và yêu cầu Trần Sỹ Tâm trả lại kênh gần 3.000 lượt đăng ký cho tôi. Nếu không thì chuyện này vẫn còn dài lắm.
Tôi yêu cầu được mọi người xem kỹ và tẩy chai những kẻ lợi dụng lòng tin của người khác,để chiếm đoạt tài sản.

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://tracyhyde.net/category/kinh-doanh/