#Khá_Bảnh #Ngô_Bá_Khá
❖Mr: – Ngô Bá Khá (Khá BảnH ) 1993 .
❖Đ/C: – TX Từ Sơn – TP Bắc Ninh .
✅lẼ đỜi Là – SốNg Phải đẸp !
✅sỐNg vỚi BảN LĩnH ThậT Sự cỦa ChínH MìnH !
✅Sẽ Luôn Luôn Khắc Sâu Ko Bao Giờ Quên !
✅BưỚc đưỜng BảnH đI_ChiếC GưƠng ChiẾu SáNg 2 Từ “|| QUÂN-TỬ ||” !

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://tracyhyde.net/category/kinh-doanh/