Thực tế khu đô thị Nhơn Hội Quy Nhơn 2019 sát FLC Quy Nhơn