ÔNG BỐ “THIÊN HẠ” TÁT NHÂN VIÊN BÁN HÀNG VÌ NHẮC NHỞ CON MÌNH THANH TOÁN TIỀN

Vụ việc vừa xảy ra ở một trạm dừng nghỉ, chỉ vì cháu bé của của ông này vào lấy xúc xích nhưng không thanh toán nên bạn nhân viên đã nhắc nhở là phải thanh toán trước khi ra ngoài và thật bất ngờ là ông bố đã lao đến cầm xúc xích ném thẳng vào rồi tát anh nhân viên vì cho rằng anh nhân viên đã khinh dễ con mình !

#OngBoTatNhanVien #thuonguycongan #NguyenXoViet

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://tracyhyde.net/category/cong-nghe/