Gần 2 tháng nay, hơn 30 hộ dân ở tổ 14, ấp Thành Trí, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân đi lại rất khó khăn. Những hộ này muốn đi đến khu dân cư, điểm họp chợ thuộc ấp Thành Tâm của xã phải xin đi nhờ trong vườn cây của hộ dân hoặc đi vòng xa khoảng gấp 3 lần so với đường đi cũ.
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website:

YouTube:
Facebook:

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://tracyhyde.net/?cat=2