THVL | Thu giữ 15kg ma túy đá trong đường dây mua bán xuyên quốc gia tại Nghệ An