Tiếp cận những ‘bà trùm’ sở hữu bãi xít than lớn nhất Quảng Ninh