Tiểu nhiều lần trong ngày có phải biểu hiện của bệnh lý gì không? Chuyên gia Trần Quang Đạt tư vấn