Tìm hiều đất nước Bangladesh. Bangladesh là một quốc gia ở Nam Á và nằm trên Vịnh Bengal giáp với Ấn Độ ở tất cả các phía ngoại trừ một biên giới nhỏ với Miến Điện. Bangladesh có đồng bằng bằng phẳng, và hầu hết đất nước nằm trên vùng đồng bằng của những con sông lớn chảy từ dãy Hy Mã Lạp Sơn. Hệ thống chính phủ là dân chủ nghị viện; người đứng đầu nhà nước là tổng thống, và người đứng đầu chính phủ là thủ tướng. Bangladesh có một hệ thống kinh tế truyền thống, trong đó việc phân bổ các nguồn lực sẵn có được thực hiện trên cơ sở kế thừa và phương pháp nguyên thủy. Bangladesh là thành viên của Hiệp định thương mại châu Á-Thái Bình Dương (APTA) và Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (SAARC).

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://actingschoolrome.com/category/du-lich/