Đoạn clip mà trong chương trình VoteTv có phát cho thấy trong khi các tàu thuyền đều giữ một khoảng cách khá xa giàn khoan Hakuryu-5, thì hai tàu hải cảnh trang bị vũ khí hạng nặng 37111 và 31302 của Trung Quốc “đã thường xuyên đi lòng vòng ở khoảng cách rất gần với tàu Crest Argus 5. Và có lúc tàu hải cảnh 37111 đã phóng nhanh qua cắt ngang mặt tàu Crest Argus 5 trong lúc tàu này đang di chuyển làm nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động giàn khoan”. Giàn khoan này đã tiến vào biển Ninh Thuận đến Bình Định

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://actingschoolrome.com/category/du-lich/