Xông vào vùng biển Phan Thiết là một lối thoát hiểm, một “ ĐƯỜNG HẺM HOA DUNG VỀ CHÍNH TRỊ” của Tào-Tập, sau khi chiến thuyền đã bị Chu Du đốt sạch ở Xích Bích…Nếu không bị đốt sạch, còn lâu Tào Tháo phải rút chạy theo con đường hẻm Hoa Dung…

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://tracyhyde.net/category/suc-khoe/