Tô xốp đựng bún bò, bánh canh… đã đi vòng vòng ra sao?