[OV Đại Bàng] – Anh hùng thường không thể vượt qua ải mỹ nhân, câu nói này chắc chắn gần như luôn đúng trong mọi trường hợp. Các tiểu thuyết của Kim Dung cũng vậy, trong danh sách những kẻ mê gái tuyệt đỉnh, không thiếu người cũng thuộc hàng danh môn chính phái hay võ công cao thủ đâu.
1. Điền Bá Quang
2. Huyết Đao Lão Tổ
3. Đoàn Chính Thuần
4. Bạch Thế Kính
5. Vân Trung Hạc
6. Toàn Quán Thanh
7. Doãn Chí Bình
8. Điền Quy Nông
9. Âu Dương Khắc
10. Vi Tiểu Bảo

Channel:
Website:
Fanpage:

Nguồn: https://tracyhyde.net/

Xem thêm bài viết: https://tracyhyde.net/category/giai-tri