Trà sữa The Alley bị tố có lẫn thạch sùng | VTC Now