Trải nghiệm thú vị, nướng trái bánh mì(sake) từng cứu đói dân Châu Phi ăn như thế nào -NTN.