VTC | Treo cờ Tổ quốc vào những ngày lễ lớn của đất nước từ lâu đã trở thành nghi lễ quen thuộc, thể hiện niềm tự hào, lòng yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ của nhân dân.

* Đăng ký VNOTV:
* Facebook:
* Xem thêm trên VTCNews:

Nguồn: https://tracyhyde.net/

Xem thêm bài viết: https://tracyhyde.net/category/giai-tri