Triển vong mô hình lúa hữu cơ cho giá trị cao ở Sóc Trăng | THDT