Trụ sở Ban trị sự GHPGHH xã Hoà Bình huyện Chợ Mới tỉnh An Giang vừa được xây dựng xong theo kiểu mẫu thống nhất trong toàn đạo PGHH theo sự hướng dẫn.của Ban trị sự Trung ương GH PGHH.

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://tracyhyde.net/?cat=2