Trường Giang 'đá xoáy' Long Nhật, Lê Lộc nói không nên lời