Nếu bạn là người quan tâm về lĩnh vực triết học, nhất định sẽ biết đến Plato – một trong những triết gia lỗi lạc nhất thời Hy Lạp cổ, cũng là người đã thành lập nên những học viện đầu tiên nhất ở phương Tây.

Vốn là người quan tâm đến ý nghĩa của sự sống, sự tồn tại, Plato đã để lại cho hậu thế rất nhiều tác phẩm mang tính tư duy sâu sắc. Một trong số đó bao gồm cả một câu chuyện ngụ ngôn ngắn mang tên “Những người tù trong hang” (Plato’s Allegory of The Cave).

Nguồn: https://tracyhyde.net/

Xem thêm bài viết: https://tracyhyde.net/category/giai-tri