TIẾU DIỆN VƯƠNG GIA LÃNH ĐẠM VƯƠNG PHI
Nhạc hoa hay nhất: Phù sinh từ

“ Vân Tiếu Khuynh!”

“ Chẳng phải nàng nói, nhất định không để ta lại một mình sao. Nhưng là sao lúc nào cũng để lại cho ta bóng lưng của nàng”

“ Nàng đã hứa mỗi năm nhất định làm bánh trẻo chúc mừng tân niên cho ta dùng sao. Nhưng mà năm năm rồi, nàng luôn thất hứa”

“Vân Tiếu Khuynh, sao nàng lúc nào cũng nhẫn tâm như vậy….”

Sinh đồng giường cộng chẩm

Tử đồng khâm cùng huyệt

Tình này! chí tử không du……….

Không phải không quan tâm mà là tin tưởng sao?!

Ý tưởng tớ làm video này do một lần xem video của ĐAN ĐAN thế là tớ thích mất rồi!!! thế là … ra được cái em sản phẩm này đây

Mong mọi người ủng hộ nghe !

TIẾU DIỆN VƯƠNG GIA LÃNH ĐẠM VƯƠNG PHI

Nguồn: https://tracyhyde.net/

Xem thêm bài viết: https://tracyhyde.net/category/giai-tri