TUYÊN DƯƠNG CÔNG NHÂN VIÊN LAO ĐỘNG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2019