Vẩy nến có lây không? TS Nguyễn Thị Vân Anh giải đáp