Về Đồng Tháp, thưởng thức khô cá lóc Tam Nông | Ẩm thực đồng quê