Vì sao chùa Ba Vàng không cách chức sư trụ trì? | VTC NowVTC Now | Đại đức Thích trúc Thái Minh vẫn là trụ trì chùa Ba Vàng. Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh không xem xét đến việc cách chức đối với chức danh này vì sao?

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://tracyhyde.net/category/cong-nghe/

5 Comments

  1. Văn lịch Lê 03/12/2019
  2. La XuanAnh.ITVimaru 03/12/2019
  3. Việt Nam 03/12/2019
  4. Phuong Bui 03/12/2019
  5. Ba manh Dinh 03/12/2019

Add Comment