Viêm xoang có lây không, nếu lây thì lây qua đường nào