Chuyển ngữ: Yappa
Beta kịch bản + Sub: Bánh Bao Súp
STAFF:

Nguyên tác: Phong Lộng

Biên kịch: Sinh Tiên Bao 【 Thập Tứ Kiều 】

Đạo diễn: Lãnh Diện 【ColdbluesinU】

Sách Hoa: Tam Thương 【 Thập Tứ Kiều 】

Hậu kỳ: Bạch Trạch 【 Thập Tứ Kiều 】

Tuyên truyền: Bạch Trạch 【 Thập Tứ Kiều 】

Trang trí: A Phiêu Chân Hạ みゆ

Giám chế: Tâm Ngoại Vô Vật

CAST:

Lăng Vệ: Tâm Ngoại Vô Vật

Lăng Khiêm: Bắc Đô Tàng Kiếm 【52 Công Tác Thất 】

Lăng Hàm: A Sách 【 Quyết Ý Đồng Nhân 】

Lăng phụ: Huyền Tiêu

Lăng mẫu: Bạc Hà Quân 【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】

Giới thiệu chương trình: 喵喵 Tử 【 Thập Tứ Kiều 】

Computer giọng nữ: 喵喵 Tử 【 Thập Tứ Kiều 】

Vệ quản gia: Bắc Đường 【 Thập Tứ Kiều 】

Sờ Bùi Oánh: Cổ Lương Chu 【 Thập Tứ Kiều 】

ED

Điền từ: Thiền Thập Thất 【 Thập Tứ Kiều 】

Biểu diễn: Thương Hành 【 Phù Diêu Xã 】

Hậu kỳ: Lưu Tinh Vũ

Trang trí: A Phiêu

Nguồn: https://tracyhyde.net/

Xem thêm bài viết: https://tracyhyde.net/category/giai-tri