Chuyển ngữ: Yappa
Beta kịch bản : Tieumnaulk
Sub: Bánh Bao Súp

STAFF:

Nguyên tác: Phong Lộng

Kịch bản: Ám Vật Chất Công Tác Thất

Sách Hoa: Tâm Ngoại Vô Vật

Đạo diễn: Tĩnh Thủy 【 Dực Chi Thanh 】

Giám chế: Phong Hành Lưu Động

Hậu kỳ: Lâm Tử 【 Cẩm Y Vệ 】

Thị tần: Quân Quân 【 Đặc Yêu 】

Hội Sư: A Phiêu

Trang trí: Tịch 玥【 Dực Chi Thanh 】

Tuyên truyền: Không Không 【 Dực Chi Thanh 】

CAST:

Lăng Vệ: Tâm Ngoại Vô Vật

Lăng Khiêm: Bát Mục Tranh Xuy

Lăng Hàm: A Sách

Y Ân: Duy Dĩ Bất Vĩnh Thương 【 Thiềm Cung Lộng Nguyệt 】

Lăng Khiêm ( Thiểu Niên ): Phong Hành Lưu Động

Lăng phu nhân: Bạc Hà Quân 【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】

Quân nhân Liên Bang: Bát Thiên Lí Lộ 【 Dực Chi Thanh 】

Giới thiệu chương trình: Tâm Ngoại Vô Vật

ED:

Tuyển Khúc 《Going Under》

Điền từ: Bát Mục Tranh Xuy

Biểu diễn: Thương Hành

Hậu kỳ: Ngai Ngai Akuma【 Dực Chi Thanh 】

Nguồn: https://tracyhyde.net/

Xem thêm bài viết: https://tracyhyde.net/category/giai-tri