Edit: Tiểu Ly
Sub: Bánh Bao Súp
STAFF

Nguyên tác: Phong Lộng

Kịch bản: Ám Vật Chất Công Tác Thất

Chuẩn Bị: Tâm Ngoại Vô Vật

Đạo Diễn: Tĩnh Thủy 【 Dực Chi Thanh 】

Âm tần hậu kỳ: Lâm Tử 【 Cẩm Y vệ 】

Thị tần hậu kỳ: Quân Quân

Tay vẽ: Tử Trùng

Tuyên truyền: Đậu Nhất Đao 【 Dực Chi Thanh 】

CAST

Lăng Vệ: Tâm Ngoại Vô Vật

Lăng Hàm: A Sách

Lăng Khiêm: Bát Mục Tranh Xuy

Diệp Tử Hào: Đông Đông 【 Niết Bàn Công Tác Thất 】

Sờ Bùi Oánh: Đát Tiểu Đâu

Brooks: Ngai Ngai Akuma【 Dực Chi Thanh 】

Bạn học nữ: Tĩnh Thủy 【 Dực Chi Thanh 】

Viện Trường Bệnh Viện: Đông Đông 【 Niết Bàn Công Tác Thất 】

Bac Sĩ: Cổ Nguyệt Tam Đao 【 Dực Chi Thanh 】

Hiệu trưởng Merck: Tín Thuật 【STF Kịch Đoàn 】

Quân Giáo Sinh: Thủy Vô Nhai 【 Dực Chi Thanh 】

Giới thiệu chương trình: Tâm Ngoại Vô Vật

ED

《 Đầu Hàng 》

Nguyên khúc: 《Leave out all the rest》

Điền từ: Thâm Tình

Biểu diễn: Ngai Ngai Akuma【 Dực Chi Thanh 】

Hỗn Âm: Ngai Ngai Akuma【 Dực Chi Thanh 】

Nguồn: https://tracyhyde.net/

Xem thêm bài viết: https://tracyhyde.net/category/giai-tri