(VTC14) – Từ hôm nay, nhiệt độ miền Bắc sẽ tăng dần nhưng trời vẫn lạnh vào đêm vào sáng sớm, do đó nếu mặc không ẩm vẫn khiến cơ thể bạn bị nổi mề đay hay phát ban lạnh. Đây là một hiện tượng không mấy nguy hiểm, nhưng cũng có một số trường hợp xảy ra phản ứng nghiêm trọng.

Nguồn: https://tracyhyde.net/

Xem thêm bài viết: https://tracyhyde.net/category/lam-dep