(VTC14) – Khi các diễn đàn văn học ngày càng ít đi, sân chơi dành cho những người yêu văn học cũng trở nên hạn chế. Vì lý do đó, một nhóm bạn trẻ trong lớp lồng tiếng của Nhà văn hóa điện ảnh, đã sáng lập nên Sài Gòn Voice, đưa văn học lên sóng phát thanh.
Sài Gòn Voice là nơi để các bạn trẻ làm mới cách tiếp nhận văn học theo hướng riêng của mình. Đồng thời một trong những đối tượng mà họ muốn hướng đến chính là người khiếm thị yêu văn học.

Nguồn: https://tracyhyde.net/

Xem thêm bài viết: https://tracyhyde.net/category/giai-tri