Video được thực hiện bởi:
Chuyên laptop nội địa từ Mỹ, Nhật. Giá 2,5 triệu/cái.
Video hướng dẫn cách chèn Logo của công ty (Dạng hình ảnh) vào phần đầu trang (header). Áp dụng cho tất cả các trang trong tài liệu word. Word 2010, word 2013, word 2016.

Nguồn: https://tracyhyde.net/

Xem thêm bài viết: https://tracyhyde.net/category/cong-nghe