Xoa Bóp Bấm Huyệt Tay, Điều Trị Tê Nhức Mỏi và Cứng Tay