Xoáy Tin với Đỗ Dzũng và Mai Phi Long | 09/10/2019