Xuất hiện Cô Năm bán bánh tráng trộn, trộn nhanh hơn cả máy nhưng vẫn không kịp bán – Vi Na TV